Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 17/04/2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 273 124 29 1tr
Nhì 317 333 298 812 44 350N
Ba 644 636 420 78 210N
510 307 709
KK 914 571 612 278 86 100N
441 796 128 234
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1408150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK332740.000