Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 04/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 590 940 18 1tr
Nhì 310 465 464 365 113 350N
Ba 060 195 193 70 210N
950 031 860
KK 353 944 294 566 142 100N
301 753 846 455
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK271.000.000
G6Trùng 1 số G1256150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK249440.000