Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 06/04/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 962 735 125 1tr
Nhì 366 814 476 150 160 350N
Ba 588 601 940 398 210N
234 188 568
KK 043 154 893 597 0 100N
183 260 246 174
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000