Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 16/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 843 033 76 1tr
Nhì 553 510 890 949 72 350N
Ba 878 171 943 134 210N
153 019 759
KK 422 846 627 894 105 100N
917 120 172 097
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3910.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1273150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK307040.000