Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 18/12/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 467 496 65 1tr
Nhì 117 799 285 378 57 350N
Ba 651 877 950 151 210N
385 265 147
KK 212 104 610 245 180 100N
391 315 531 135
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1299150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK327840.000