Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 27/04/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 145 303 77 1tr
Nhì 021 771 587 013 75 350N
Ba 538 322 507 90 210N
985 516 371
KK 049 868 375 204 0 100N
000 984 850 080
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000