Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 27/07/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 294 653 53 1tr
Nhì 329 822 920 694 97 350N
Ba 101 725 804 199 210N
025 430 323
KK 005 368 799 300 0 100N
246 743 525 734
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000