Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 30/06/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 499 134 56 1tr
Nhì 802 986 509 289 568 350N
Ba 375 649 857 236 210N
206 815 465
KK 776 347 976 382 0 100N
021 941 719 807
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000