Kết quả xổ số Max 4D ngày 22-08-2019
GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất19912115tr
Nhì 6522849066.5tr
Ba969696082332413tr
KK 1991271tr
KK 291394100N