Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-07-2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần
23-07-2024 1 lần 0 lần 5 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22-07-2024 3 lần 4 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21-07-2024 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần
20-07-2024 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-07-2024 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
18-07-2024 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
17-07-2024 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần
16-07-2024 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
15-07-2024 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần
Tổng 24
18
34
31
26
23
26
27
31
30

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 24 lần về
 • Đầu 1: 18 lần về
 • Đầu 2: 34 lần về
 • Đầu 3: 31 lần về
 • Đầu 4: 26 lần về
 • Đầu 5: 23 lần về
 • Đầu 6: 26 lần về
 • Đầu 7: 27 lần về
 • Đầu 8: 31 lần về
 • Đầu 9: 30 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-07-2024 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần
23-07-2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
22-07-2024 0 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần
21-07-2024 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 2 lần 0 lần 1 lần
20-07-2024 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
19-07-2024 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
18-07-2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần
17-07-2024 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
16-07-2024 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần
15-07-2024 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng 27
25
38
23
25
26
35
22
19
30

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 27 lần về
 • Đít 1: 25 lần về
 • Đít 2: 38 lần về
 • Đít 3: 23 lần về
 • Đít 4: 25 lần về
 • Đít 5: 26 lần về
 • Đít 6: 35 lần về
 • Đít 7: 22 lần về
 • Đít 8: 19 lần về
 • Đít 9: 30 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-07-2024 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
23-07-2024 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
22-07-2024 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
21-07-2024 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần
20-07-2024 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 5 lần
19-07-2024 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần
18-07-2024 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 7 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
17-07-2024 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16-07-2024 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
15-07-2024 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
Tổng 26
22
26
35
24
26
27
27
22
35

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 26 lần về
 • Đít 1: 22 lần về
 • Đít 2: 26 lần về
 • Đít 3: 35 lần về
 • Đít 4: 24 lần về
 • Đít 5: 26 lần về
 • Đít 6: 27 lần về
 • Đít 7: 27 lần về
 • Đít 8: 22 lần về
 • Đít 9: 35 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc