Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-11-2022 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 3 lần 1 lần
28-11-2022 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
27-11-2022 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
26-11-2022 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần
25-11-2022 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
24-11-2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
23-11-2022 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
22-11-2022 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần
21-11-2022 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
20-11-2022 5 lần 1 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 0 lần 0 lần
Tổng 26
20
27
31
26
22
27
36
25
30

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 26 lần về
 • Đầu 1: 20 lần về
 • Đầu 2: 27 lần về
 • Đầu 3: 31 lần về
 • Đầu 4: 26 lần về
 • Đầu 5: 22 lần về
 • Đầu 6: 27 lần về
 • Đầu 7: 36 lần về
 • Đầu 8: 25 lần về
 • Đầu 9: 30 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-11-2022 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
28-11-2022 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 6 lần 2 lần 1 lần
27-11-2022 2 lần 4 lần 7 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26-11-2022 0 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần
25-11-2022 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần
24-11-2022 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần
23-11-2022 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
22-11-2022 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21-11-2022 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
20-11-2022 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 27
32
29
34
27
23
33
25
21
19

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 27 lần về
 • Đít 1: 32 lần về
 • Đít 2: 29 lần về
 • Đít 3: 34 lần về
 • Đít 4: 27 lần về
 • Đít 5: 23 lần về
 • Đít 6: 33 lần về
 • Đít 7: 25 lần về
 • Đít 8: 21 lần về
 • Đít 9: 19 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-11-2022 8 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
28-11-2022 7 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
27-11-2022 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
26-11-2022 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-11-2022 6 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
24-11-2022 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
23-11-2022 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
22-11-2022 1 lần 3 lần 1 lần 8 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
21-11-2022 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần
20-11-2022 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần
Tổng 48
26
22
33
21
28
22
23
27
20

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 48 lần về
 • Đít 1: 26 lần về
 • Đít 2: 22 lần về
 • Đít 3: 33 lần về
 • Đít 4: 21 lần về
 • Đít 5: 28 lần về
 • Đít 6: 22 lần về
 • Đít 7: 23 lần về
 • Đít 8: 27 lần về
 • Đít 9: 20 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc