Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-04-2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
13-04-2024 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
12-04-2024 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần
11-04-2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
10-04-2024 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần
09-04-2024 0 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08-04-2024 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-04-2024 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06-04-2024 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
05-04-2024 3 lần 8 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
Tổng 18
36
32
21
23
27
33
26
22
32

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 18 lần về
 • Đầu 1: 36 lần về
 • Đầu 2: 32 lần về
 • Đầu 3: 21 lần về
 • Đầu 4: 23 lần về
 • Đầu 5: 27 lần về
 • Đầu 6: 33 lần về
 • Đầu 7: 26 lần về
 • Đầu 8: 22 lần về
 • Đầu 9: 32 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-04-2024 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
13-04-2024 8 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12-04-2024 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
11-04-2024 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
10-04-2024 1 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09-04-2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
08-04-2024 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
07-04-2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần
06-04-2024 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 5 lần
05-04-2024 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
Tổng 39
25
30
30
17
26
21
25
25
32

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 39 lần về
 • Đít 1: 25 lần về
 • Đít 2: 30 lần về
 • Đít 3: 30 lần về
 • Đít 4: 17 lần về
 • Đít 5: 26 lần về
 • Đít 6: 21 lần về
 • Đít 7: 25 lần về
 • Đít 8: 25 lần về
 • Đít 9: 32 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-04-2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 5 lần
13-04-2024 2 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12-04-2024 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần
11-04-2024 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần
10-04-2024 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần
09-04-2024 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
08-04-2024 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần
07-04-2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
06-04-2024 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 5 lần 0 lần
05-04-2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần
Tổng 19
29
26
25
22
32
26
38
27
26

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 19 lần về
 • Đít 1: 29 lần về
 • Đít 2: 26 lần về
 • Đít 3: 25 lần về
 • Đít 4: 22 lần về
 • Đít 5: 32 lần về
 • Đít 6: 26 lần về
 • Đít 7: 38 lần về
 • Đít 8: 27 lần về
 • Đít 9: 26 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc