Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

banner headerbanner header
- Xsmb.me đã chuyển sang xsmb247.me

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-02-2023 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01-02-2023 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
31-01-2023 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
30-01-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần
29-01-2023 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28-01-2023 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần
27-01-2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
26-01-2023 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
20-01-2023 5 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
Tổng 32
27
23
29
28
24
27
26
35
19

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 32 lần về
 • Đầu 1: 27 lần về
 • Đầu 2: 23 lần về
 • Đầu 3: 29 lần về
 • Đầu 4: 28 lần về
 • Đầu 5: 24 lần về
 • Đầu 6: 27 lần về
 • Đầu 7: 26 lần về
 • Đầu 8: 35 lần về
 • Đầu 9: 19 lần về
banner square

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-02-2023 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần
01-02-2023 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
31-01-2023 3 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
30-01-2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
29-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
28-01-2023 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27-01-2023 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
26-01-2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần
20-01-2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
Tổng 28
26
26
21
32
26
25
21
33
32

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 28 lần về
 • Đít 1: 26 lần về
 • Đít 2: 26 lần về
 • Đít 3: 21 lần về
 • Đít 4: 32 lần về
 • Đít 5: 26 lần về
 • Đít 6: 25 lần về
 • Đít 7: 21 lần về
 • Đít 8: 33 lần về
 • Đít 9: 32 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-02-2023 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần
01-02-2023 1 lần 7 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
31-01-2023 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
30-01-2023 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29-01-2023 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần
28-01-2023 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
27-01-2023 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
26-01-2023 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 6 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
20-01-2023 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng 31
32
33
25
26
18
26
34
21
24

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 31 lần về
 • Đít 1: 32 lần về
 • Đít 2: 33 lần về
 • Đít 3: 25 lần về
 • Đít 4: 26 lần về
 • Đít 5: 18 lần về
 • Đít 6: 26 lần về
 • Đít 7: 34 lần về
 • Đít 8: 21 lần về
 • Đít 9: 24 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc