Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc - TK XSMB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
744 lần
094 lần
524 lần
454 lần
324 lần
Cặp sốXuất hiện
383 lần
473 lần
663 lần
893 lần
643 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
961 lần
491 lần
421 lần
821 lần
711 lần
Cặp sốXuất hiện
071 lần
221 lần
481 lần
881 lần
371 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 2: 28 ngày
 • Đầu 0: 13 ngày
 • Đầu 8: 11 ngày
 • Đầu 6: 10 ngày
 • Đầu 1: 6 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 1: 24 ngày
 • Đuôi 5: 16 ngày
 • Đuôi 2: 9 ngày
 • Đuôi 4: 8 ngày
 • Đuôi 7: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 90: 557 ngày
 • 92: 387 ngày
 • 55: 349 ngày
 • 63: 313 ngày
 • 81: 310 ngày
 • 83: 281 ngày
 • 08: 276 ngày
 • 97: 270 ngày
 • 15: 254 ngày
 • 72: 247 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2024 08-04-2024 30147
Năm 2024 15-03-2024 12334
Năm 2023 15-04-2023 27414
Năm 2022 15-04-2022 54045
Năm 2021 15-04-2021 90982
Năm 2019 15-04-2019 57843
Năm 2018 15-04-2018 25452
Năm 2017 15-04-2017 88945
Năm 2016 15-04-2016 50653
Năm 2015 15-04-2015 85815
Năm 2014 15-04-2014 86743
Năm 2013 15-04-2013 53517
Năm 2012 15-04-2012 54473
Năm 2011 15-04-2011 29442
Năm 2010 15-04-2010 60656
Năm 2009 15-04-2009 05358
Năm 2008 15-04-2008 87616
Năm 2007 15-04-2007 32336
Năm 2006 15-04-2006 53647
Năm 2005 15-04-2005 47795
Năm 2004 15-04-2004 61344
Năm 2003 15-04-2003 22881
Năm 2002 15-04-2002 06915

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
19052
01-04-2024
7
62909
02-04-2024
9
67364
03-04-2024
0
69389
04-04-2024
7
72666
05-04-2024
2
00312
06-04-2024
3
93374
07-04-2024
1
30147
08-04-2024
1
16510
09-04-2024
1
14138
10-04-2024
1
69356
11-04-2024
1
12073
12-04-2024
0
90649
13-04-2024
3
71396
14-04-2024
5

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",... 

Chúc các bạn may mắn !