Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc - TK XSMB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
695 lần
964 lần
674 lần
094 lần
334 lần
Cặp sốXuất hiện
524 lần
263 lần
123 lần
313 lần
003 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
621 lần
871 lần
551 lần
651 lần
511 lần
Cặp sốXuất hiện
271 lần
431 lần
681 lần
051 lần
951 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 4: 31 ngày
 • Đầu 1: 24 ngày
 • Đầu 7: 23 ngày
 • Đầu 2: 12 ngày
 • Đầu 8: 11 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 4: 22 ngày
 • Đuôi 8: 19 ngày
 • Đuôi 3: 17 ngày
 • Đuôi 5: 13 ngày
 • Đuôi 7: 6 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 63: 384 ngày
 • 08: 347 ngày
 • 15: 325 ngày
 • 72: 318 ngày
 • 28: 312 ngày
 • 93: 311 ngày
 • 30: 306 ngày
 • 14: 272 ngày
 • 54: 250 ngày
 • 91: 222 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2024 18-06-2024 74990
Năm 2024 25-05-2024 09743
Năm 2023 25-06-2023 63634
Năm 2022 25-06-2022 36768
Năm 2021 25-06-2021 25985
Năm 2020 25-06-2020 46982
Năm 2019 25-06-2019 53768
Năm 2018 25-06-2018 01883
Năm 2017 25-06-2017 48396
Năm 2016 25-06-2016 24409
Năm 2015 25-06-2015 83019
Năm 2014 25-06-2014 81557
Năm 2013 25-06-2013 90757
Năm 2012 25-06-2012 67340
Năm 2011 25-06-2011 60579
Năm 2010 25-06-2010 84894
Năm 2009 25-06-2009 88683
Năm 2008 25-06-2008 29366
Năm 2007 25-06-2007 97323
Năm 2006 25-06-2006 49126
Năm 2005 25-06-2005 20482
Năm 2004 25-06-2004 00061
Năm 2003 25-06-2003 37636
Năm 2002 25-06-2002 36683

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
12612
01-06-2024
3
27070
02-06-2024
7
35024
03-06-2024
6
86127
04-06-2024
9
97856
05-06-2024
1
66688
06-06-2024
6
04651
07-06-2024
6
63333
08-06-2024
6
29226
09-06-2024
8
44465
10-06-2024
1
17409
11-06-2024
9
86255
12-06-2024
0
29826
13-06-2024
8
80287
14-06-2024
5
40369
15-06-2024
5
17597
16-06-2024
6
00002
17-06-2024
2
74990
18-06-2024
9
37567
19-06-2024
3
81439
20-06-2024
2
14296
21-06-2024
5
24362
22-06-2024
8
28501
23-06-2024
1
50550
24-06-2024
5

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",... 

Chúc các bạn may mắn !