Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2023 đầy đủ nhất

banner headerbanner header
- Xsmb.me đã chuyển sang xsmb247.me

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023

Ngày
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
1 16705 34838
2 49265 60755
3 25649
4 75757
5 76191
6 45370
7 39597
8 20040
9 78014
10 81191
11 04942
12 18452
13 60762
14 62940
15 44221
16 48260
17 53363
18 45282
19 62857
20 91869
21
22
23
24
25 52371
26 34164
27 72859
28 87219
29 76479
30 16179
31 30061

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023

Bộ số Số lượt về
40
2 lần
57
2 lần
79
2 lần
91
2 lần
05
1 lần
Bộ số Số lượt về
14
1 lần
19
1 lần
21
1 lần
38
1 lần
42
1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023

Bộ số Số lượt về
00
0 lần
01
0 lần
02
0 lần
03
0 lần
04
0 lần
Bộ số Số lượt về
06
0 lần
07
0 lần
08
0 lần
09
0 lần
10
0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 6 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 4 lần Tổng 2: 2 lần
Đầu 3: 1 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 4 lần Đuôi 4: 2 lần Tổng 4: 3 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 7 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 4 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 3 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 1 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 6 lần Tổng 9: 1 lần