Thống kê kết quả xổ số Vietlott qua các kỳ quay

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Vietlott

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Mega 6/45
13
5.13% 4 lần
14
5.13% 4 lần
21
5.13% 4 lần
27
5.13% 4 lần
39
5.13% 4 lần
43
5.13% 4 lần
02
3.85% 3 lần
03
3.85% 3 lần
09
3.85% 3 lần
10
3.85% 3 lần
22
3.85% 3 lần
25
3.85% 3 lần
04
2.56% 2 lần
05
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
34
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
16
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
18
0% 0 lần
26
0% 0 lần
28
0% 0 lần
33
0% 0 lần
36
0% 0 lần
44
0% 0 lần