Thống kê kết quả xổ số Vietlott qua các kỳ quay

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Vietlott

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Mega 6/45
02
4.17% 3 lần
03
4.17% 3 lần
04
4.17% 3 lần
09
4.17% 3 lần
14
4.17% 3 lần
15
4.17% 3 lần
16
4.17% 3 lần
17
4.17% 3 lần
20
4.17% 3 lần
24
4.17% 3 lần
27
4.17% 3 lần
32
4.17% 3 lần
35
4.17% 3 lần
43
4.17% 3 lần
01
2.78% 2 lần
12
2.78% 2 lần
13
2.78% 2 lần
22
2.78% 2 lần
30
2.78% 2 lần
33
2.78% 2 lần
37
2.78% 2 lần
40
2.78% 2 lần
07
1.39% 1 lần
08
1.39% 1 lần
10
1.39% 1 lần
23
1.39% 1 lần
25
1.39% 1 lần
26
1.39% 1 lần
29
1.39% 1 lần
31
1.39% 1 lần
36
1.39% 1 lần
38
1.39% 1 lần
41
1.39% 1 lần
42
1.39% 1 lần
44
1.39% 1 lần
45
1.39% 1 lần
05
0% 0 lần
06
0% 0 lần
11
0% 0 lần
18
0% 0 lần
19
0% 0 lần
21
0% 0 lần
28
0% 0 lần
34
0% 0 lần
39
0% 0 lần