Bảng thống kê kết quả Power 6/55 của Vietlott

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
02
5.49% 5 lần
08
5.49% 5 lần
34
5.49% 5 lần
10
4.4% 4 lần
52
4.4% 4 lần
12
3.3% 3 lần
13
3.3% 3 lần
22
3.3% 3 lần
28
3.3% 3 lần
32
3.3% 3 lần
40
3.3% 3 lần
53
3.3% 3 lần
01
2.2% 2 lần
07
2.2% 2 lần
09
2.2% 2 lần
11
2.2% 2 lần
18
2.2% 2 lần
20
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
41
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
05
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
43
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
03
0% 0 lần
04
0% 0 lần
14
0% 0 lần
16
0% 0 lần
17
0% 0 lần
24
0% 0 lần
37
0% 0 lần
38
0% 0 lần
45
0% 0 lần
49
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: