Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
45
6.59% 6 lần
20
4.4% 4 lần
23
4.4% 4 lần
32
4.4% 4 lần
43
4.4% 4 lần
27
3.3% 3 lần
29
3.3% 3 lần
34
3.3% 3 lần
36
3.3% 3 lần
51
3.3% 3 lần
04
2.2% 2 lần
06
2.2% 2 lần
22
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
37
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
40
2.2% 2 lần
41
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
44
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
50
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
01
1.1% 1 lần
02
1.1% 1 lần
10
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
13
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
24
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
53
1.1% 1 lần
03
0% 0 lần
05
0% 0 lần
07
0% 0 lần
08
0% 0 lần
09
0% 0 lần
11
0% 0 lần
18
0% 0 lần
21
0% 0 lần
30
0% 0 lần
38
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: