Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
23
4.76% 4 lần
02
3.57% 3 lần
12
3.57% 3 lần
13
3.57% 3 lần
14
3.57% 3 lần
21
3.57% 3 lần
22
3.57% 3 lần
30
3.57% 3 lần
31
3.57% 3 lần
48
3.57% 3 lần
50
3.57% 3 lần
01
2.38% 2 lần
08
2.38% 2 lần
15
2.38% 2 lần
18
2.38% 2 lần
24
2.38% 2 lần
25
2.38% 2 lần
27
2.38% 2 lần
28
2.38% 2 lần
34
2.38% 2 lần
35
2.38% 2 lần
36
2.38% 2 lần
38
2.38% 2 lần
39
2.38% 2 lần
40
2.38% 2 lần
43
2.38% 2 lần
44
2.38% 2 lần
51
2.38% 2 lần
53
2.38% 2 lần
54
2.38% 2 lần
55
2.38% 2 lần
03
1.19% 1 lần
04
1.19% 1 lần
05
1.19% 1 lần
06
1.19% 1 lần
09
1.19% 1 lần
16
1.19% 1 lần
20
1.19% 1 lần
29
1.19% 1 lần
32
1.19% 1 lần
33
1.19% 1 lần
07
0% 0 lần
10
0% 0 lần
11
0% 0 lần
17
0% 0 lần
19
0% 0 lần
26
0% 0 lần
37
0% 0 lần
41
0% 0 lần
42
0% 0 lần
45
0% 0 lần
46
0% 0 lần
47
0% 0 lần
49
0% 0 lần
52
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: