Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
08
4.4% 4 lần
18
4.4% 4 lần
27
4.4% 4 lần
03
3.3% 3 lần
19
3.3% 3 lần
22
3.3% 3 lần
23
3.3% 3 lần
33
3.3% 3 lần
42
3.3% 3 lần
48
3.3% 3 lần
52
3.3% 3 lần
01
2.2% 2 lần
04
2.2% 2 lần
09
2.2% 2 lần
10
2.2% 2 lần
13
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
20
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
24
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
49
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
11
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
41
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
46
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
05
0% 0 lần
07
0% 0 lần
17
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
37
0% 0 lần
40
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: