Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
27
5.49% 5 lần
18
4.4% 4 lần
48
4.4% 4 lần
52
4.4% 4 lần
01
3.3% 3 lần
08
3.3% 3 lần
11
3.3% 3 lần
35
3.3% 3 lần
42
3.3% 3 lần
03
2.2% 2 lần
04
2.2% 2 lần
14
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
16
2.2% 2 lần
19
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
22
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
24
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
44
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
07
1.1% 1 lần
09
1.1% 1 lần
10
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
13
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
20
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
41
1.1% 1 lần
47
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
05
0% 0 lần
28
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
37
0% 0 lần
40
0% 0 lần
55
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: