Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
12
4.4% 4 lần
13
4.4% 4 lần
38
4.4% 4 lần
55
4.4% 4 lần
01
3.3% 3 lần
03
3.3% 3 lần
08
3.3% 3 lần
25
3.3% 3 lần
43
3.3% 3 lần
44
3.3% 3 lần
46
3.3% 3 lần
54
3.3% 3 lần
04
2.2% 2 lần
06
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
18
2.2% 2 lần
20
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
30
2.2% 2 lần
36
2.2% 2 lần
37
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
40
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
49
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
07
1.1% 1 lần
09
1.1% 1 lần
10
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
33
1.1% 1 lần
41
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
53
1.1% 1 lần
02
0% 0 lần
05
0% 0 lần
11
0% 0 lần
19
0% 0 lần
24
0% 0 lần
28
0% 0 lần
31
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
35
0% 0 lần
50
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: