Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
04
5.56% 4 lần
15
5.56% 4 lần
20
5.56% 4 lần
32
5.56% 4 lần
02
4.17% 3 lần
03
4.17% 3 lần
07
4.17% 3 lần
09
4.17% 3 lần
24
4.17% 3 lần
27
4.17% 3 lần
35
4.17% 3 lần
43
4.17% 3 lần
01
2.78% 2 lần
14
2.78% 2 lần
16
2.78% 2 lần
22
2.78% 2 lần
25
2.78% 2 lần
30
2.78% 2 lần
37
2.78% 2 lần
38
2.78% 2 lần
40
2.78% 2 lần
44
2.78% 2 lần
05
1.39% 1 lần
12
1.39% 1 lần
13
1.39% 1 lần
17
1.39% 1 lần
18
1.39% 1 lần
21
1.39% 1 lần
26
1.39% 1 lần
29
1.39% 1 lần
33
1.39% 1 lần
36
1.39% 1 lần
39
1.39% 1 lần
41
1.39% 1 lần
06
0% 0 lần
08
0% 0 lần
10
0% 0 lần
11
0% 0 lần
19
0% 0 lần
23
0% 0 lần
28
0% 0 lần
31
0% 0 lần
34
0% 0 lần
42
0% 0 lần
45
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: