Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
18
5.13% 4 lần
39
5.13% 4 lần
02
3.85% 3 lần
03
3.85% 3 lần
04
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
10
3.85% 3 lần
20
3.85% 3 lần
30
3.85% 3 lần
38
3.85% 3 lần
45
3.85% 3 lần
05
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
08
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
43
1.28% 1 lần
11
0% 0 lần
21
0% 0 lần
22
0% 0 lần
25
0% 0 lần
26
0% 0 lần
31
0% 0 lần
34
0% 0 lần
35
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: