Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
44
7.69% 6 lần
08
6.41% 5 lần
09
6.41% 5 lần
13
5.13% 4 lần
28
5.13% 4 lần
35
5.13% 4 lần
06
3.85% 3 lần
07
3.85% 3 lần
10
3.85% 3 lần
15
3.85% 3 lần
19
3.85% 3 lần
27
3.85% 3 lần
33
3.85% 3 lần
02
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
23
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
03
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
11
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
29
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
01
0% 0 lần
05
0% 0 lần
12
0% 0 lần
14
0% 0 lần
16
0% 0 lần
21
0% 0 lần
26
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
40
0% 0 lần
43
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: