Thống kê lô gan Bình Định - Lô gan BDI - XS Bình Định lâu về

Thống kê lô gan xổ số Bình Định

Bảng thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
64 22-02-2024 20 38
80 22-02-2024 20 24
96 07-03-2024 18 34
67 14-03-2024 17 23
94 14-03-2024 17 34
53 21-03-2024 16 44
15 18-04-2024 12 27
25 18-04-2024 12 24
40 18-04-2024 12 26
49 18-04-2024 12 23
84 18-04-2024 12 39
11 25-04-2024 11 55
59 25-04-2024 11 26
90 25-04-2024 11 34
45 02-05-2024 10 29
82 02-05-2024 10 33

Thống kê cặp lô khan Bình Định lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 - 94 18-04-2024 12 15
45 - 54 09-05-2024 9 24
67 - 76 16-05-2024 8 14
06 - 60 30-05-2024 6 17
46 - 64 30-05-2024 6 19
07 - 70 06-06-2024 5 14
35 - 53 06-06-2024 5 21
37 - 73 06-06-2024 5 16
58 - 85 06-06-2024 5 14
69 - 96 06-06-2024 5 26

Gan cực đại Bình Định các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 24 ngày
02 28 ngày
03 22 ngày
04 24 ngày
05 34 ngày
06 24 ngày
07 27 ngày
08 29 ngày
09 29 ngày
10 35 ngày
11 55 ngày
12 23 ngày
13 30 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 30 ngày
17 53 ngày
18 20 ngày
19 26 ngày
20 27 ngày
21 29 ngày
22 41 ngày
23 34 ngày
24 28 ngày
25 24 ngày
26 33 ngày
27 29 ngày
28 36 ngày
29 23 ngày
30 31 ngày
31 23 ngày
32 30 ngày
33 24 ngày
34 31 ngày
35 49 ngày
36 27 ngày
37 25 ngày
38 22 ngày
39 29 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 36 ngày
43 32 ngày
44 27 ngày
45 29 ngày
46 33 ngày
47 31 ngày
48 51 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 50 ngày
51 33 ngày
52 48 ngày
53 44 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 31 ngày
57 27 ngày
58 24 ngày
59 26 ngày
60 24 ngày
61 29 ngày
62 22 ngày
63 27 ngày
64 38 ngày
65 30 ngày
66 29 ngày
67 23 ngày
68 28 ngày
69 26 ngày
70 25 ngày
71 30 ngày
72 30 ngày
73 40 ngày
74 27 ngày
75 30 ngày
76 33 ngày
77 24 ngày
78 25 ngày
79 24 ngày
80 24 ngày
81 28 ngày
82 33 ngày
83 38 ngày
84 39 ngày
85 31 ngày
86 31 ngày
87 30 ngày
88 25 ngày
89 33 ngày
90 34 ngày
91 31 ngày
92 25 ngày
93 53 ngày
94 34 ngày
95 33 ngày
96 34 ngày
97 46 ngày
98 21 ngày
99 31 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
92 01-12-2016 392
18 10-08-2017 356
46 14-12-2017 338
94 14-06-2018 312
01 18-10-2018 294
78 28-02-2019 275
79 05-09-2019 248
91 10-10-2019 243
10 09-01-2020 230
14 04-06-2020 213

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 04-01-2024 27
9 22-02-2024 20
8 11-04-2024 13
2 02-05-2024 10
4 09-05-2024 9
7 23-05-2024 7
6 30-05-2024 6
3 20-06-2024 3
1 04-07-2024 1
5 11-07-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 08-02-2024 22
7 07-03-2024 18
6 18-04-2024 12
2 09-05-2024 9
8 30-05-2024 6
1 13-06-2024 4
0 20-06-2024 3
3 27-06-2024 2
9 04-07-2024 1
5 11-07-2024 0

Thống kê lô gan Bình Định tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Bình Định