Lô gan BP - Lô gan Bình Phước: Các số đài Bình Phước lâu chưa ra

Thống kê lô gan xổ số Bình Phước

Bảng thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
96 29-10-2022 22 30
71 19-11-2022 19 29
73 19-11-2022 19 24
52 26-11-2022 18 40
91 24-12-2022 14 27
39 31-12-2022 13 24
55 31-12-2022 13 25
84 14-01-2023 11 32
98 14-01-2023 11 31
19 21-01-2023 10 23
27 21-01-2023 10 25
32 21-01-2023 10 19
35 21-01-2023 10 23
97 21-01-2023 10 46

Thống kê cặp lô khan Bình Phước lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19 - 91 21-01-2023 10 20
05 - 50 04-02-2023 8 17
17 - 71 04-02-2023 8 14
01 - 10 18-02-2023 6 13
14 - 41 18-02-2023 6 17
25 - 52 18-02-2023 6 22
48 - 84 25-02-2023 5 17
56 - 65 25-02-2023 5 16

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 36 ngày
01 26 ngày
02 23 ngày
03 34 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 25 ngày
07 31 ngày
08 26 ngày
09 16 ngày
10 45 ngày
11 31 ngày
12 31 ngày
13 21 ngày
14 29 ngày
15 23 ngày
16 28 ngày
17 30 ngày
18 28 ngày
19 23 ngày
20 25 ngày
21 27 ngày
22 32 ngày
23 46 ngày
24 25 ngày
25 27 ngày
26 42 ngày
27 25 ngày
28 30 ngày
29 36 ngày
30 23 ngày
31 36 ngày
32 19 ngày
33 32 ngày
34 23 ngày
35 23 ngày
36 37 ngày
37 40 ngày
38 27 ngày
39 24 ngày
40 31 ngày
41 49 ngày
42 43 ngày
43 29 ngày
44 28 ngày
45 33 ngày
46 32 ngày
47 40 ngày
48 26 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 24 ngày
52 40 ngày
53 32 ngày
54 25 ngày
55 25 ngày
56 25 ngày
57 29 ngày
58 33 ngày
59 30 ngày
60 25 ngày
61 26 ngày
62 27 ngày
63 34 ngày
64 32 ngày
65 27 ngày
66 44 ngày
67 41 ngày
68 28 ngày
69 27 ngày
70 27 ngày
71 29 ngày
72 22 ngày
73 24 ngày
74 39 ngày
75 46 ngày
76 23 ngày
77 28 ngày
78 42 ngày
79 23 ngày
80 42 ngày
81 28 ngày
82 31 ngày
83 25 ngày
84 32 ngày
85 38 ngày
86 26 ngày
87 25 ngày
88 50 ngày
89 27 ngày
90 37 ngày
91 27 ngày
92 26 ngày
93 24 ngày
94 28 ngày
95 27 ngày
96 30 ngày
97 46 ngày
98 31 ngày
99 32 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
45 02-12-2017 259
77 03-02-2018 250
42 03-03-2018 246
60 23-06-2018 230
65 04-08-2018 224
18 01-09-2018 220
89 13-10-2018 214
61 22-12-2018 204
59 26-01-2019 199
33 11-05-2019 184

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 12-02-2022 59
7 17-12-2022 15
8 14-01-2023 11
9 11-02-2023 7
6 18-02-2023 6
2 04-03-2023 4
5 11-03-2023 3
3 18-03-2023 2
4 25-03-2023 1
0 01-04-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 17-09-2022 28
4 01-10-2022 26
9 19-11-2022 19
0 04-02-2023 8
5 11-02-2023 7
2 18-02-2023 6
3 11-03-2023 3
1 18-03-2023 2
6 25-03-2023 1
8 01-04-2023 0

Lô gan BP - Thống kê lô gan Bình Phước tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Bình Phước