Thống kê lô gan Đắk Lắk - Lô gan DLK lâu ra

Thống kê lô gan Đắc Lắc lâu chưa ra nhất

Bảng thống kê lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
31 22-03-2022 37 37
42 28-06-2022 23 27
61 28-06-2022 23 23
62 26-07-2022 19 20
15 02-08-2022 18 32
93 09-08-2022 17 19
02 30-08-2022 14 40
52 06-09-2022 13 20
80 06-09-2022 13 21
86 06-09-2022 13 41
58 20-09-2022 11 26
67 20-09-2022 11 22
68 20-09-2022 11 30
81 20-09-2022 11 44
12 27-09-2022 10 29
16 27-09-2022 10 29
71 27-09-2022 10 53

Thống kê cặp lô khan Đắc Lắc lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
68 - 86 20-09-2022 11 18
16 - 61 27-09-2022 10 17
13 - 31 25-10-2022 6 18
38 - 83 25-10-2022 6 19
08 - 80 01-11-2022 5 14
07 - 70 08-11-2022 4 18
18 - 81 08-11-2022 4 22
25 - 52 08-11-2022 4 17
26 - 62 08-11-2022 4 14

Gan cực đại Đắc Lắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 33 ngày
02 40 ngày
03 21 ngày
04 18 ngày
05 33 ngày
06 38 ngày
07 25 ngày
08 24 ngày
09 24 ngày
10 20 ngày
11 36 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 21 ngày
15 32 ngày
16 29 ngày
17 23 ngày
18 33 ngày
19 30 ngày
20 26 ngày
21 45 ngày
22 26 ngày
23 31 ngày
24 33 ngày
25 49 ngày
26 27 ngày
27 30 ngày
28 31 ngày
29 20 ngày
30 29 ngày
31 37 ngày
32 27 ngày
33 22 ngày
34 36 ngày
35 30 ngày
36 22 ngày
37 46 ngày
38 25 ngày
39 23 ngày
40 23 ngày
41 28 ngày
42 27 ngày
43 20 ngày
44 50 ngày
45 28 ngày
46 22 ngày
47 26 ngày
48 43 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 27 ngày
52 20 ngày
53 35 ngày
54 23 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 28 ngày
60 29 ngày
61 23 ngày
62 20 ngày
63 32 ngày
64 28 ngày
65 40 ngày
66 21 ngày
67 22 ngày
68 30 ngày
69 42 ngày
70 29 ngày
71 53 ngày
72 28 ngày
73 28 ngày
74 24 ngày
75 28 ngày
76 24 ngày
77 28 ngày
78 20 ngày
79 27 ngày
80 21 ngày
81 44 ngày
82 27 ngày
83 28 ngày
84 34 ngày
85 21 ngày
86 41 ngày
87 38 ngày
88 32 ngày
89 24 ngày
90 29 ngày
91 41 ngày
92 25 ngày
93 19 ngày
94 29 ngày
95 22 ngày
96 27 ngày
97 31 ngày
98 29 ngày
99 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
25 15-10-2013 472
15 07-07-2015 382
53 03-11-2015 365
08 26-01-2016 353
13 08-03-2016 347
37 01-11-2016 313
51 07-02-2017 299
77 06-06-2017 282
00 01-08-2017 274
42 23-01-2018 249

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 22-03-2022 37
9 21-06-2022 24
8 13-09-2022 12
1 27-09-2022 10
0 11-10-2022 8
7 18-10-2022 7
6 15-11-2022 3
5 22-11-2022 2
3 29-11-2022 1
2 06-12-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 05-04-2022 35
1 28-06-2022 23
5 06-09-2022 13
2 13-09-2022 12
8 20-09-2022 11
3 18-10-2022 7
9 15-11-2022 3
7 22-11-2022 2
4 29-11-2022 1
0 06-12-2022 0

Thống‌ ‌kê‌ ‌lô‌ ‌gan‌ ‌‌Đắck ‌Lắk‌‌ - Lô gan DLK: Số lâu ra đài Đắc Lắc gồm thống kê lô tô và giải đặc biệt lâu chưa về của xổ số Đắk Lắk