Lô gan KG - Lô gan Kiên Giang: Các số đài Kiên Giang lâu chưa ra

Thống kê lô gan xổ số Kiên Giang

Bảng thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
34 10-07-2022 21 37
14 04-09-2022 13 22
33 04-09-2022 13 23
57 04-09-2022 13 33
25 11-09-2022 12 23
28 11-09-2022 12 34
11 18-09-2022 11 33
22 18-09-2022 11 51
39 18-09-2022 11 20
40 18-09-2022 11 21
61 18-09-2022 11 35
76 18-09-2022 11 22
92 18-09-2022 11 26
95 18-09-2022 11 25
97 18-09-2022 11 34
10 25-09-2022 10 32
41 25-09-2022 10 31

Thống kê cặp lô khan Kiên Giang lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 - 41 25-09-2022 10 12
25 - 52 16-10-2022 7 16
29 - 92 23-10-2022 6 168
57 - 75 23-10-2022 6 168
16 - 61 30-10-2022 5 168
79 - 97 30-10-2022 5 168
13 - 31 06-11-2022 4 168
19 - 91 06-11-2022 4 17
47 - 74 06-11-2022 4 18
56 - 65 06-11-2022 4 168

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 24 ngày
02 46 ngày
03 33 ngày
04 24 ngày
05 21 ngày
06 31 ngày
07 40 ngày
08 35 ngày
09 25 ngày
10 32 ngày
11 33 ngày
12 27 ngày
13 30 ngày
14 22 ngày
15 36 ngày
16 33 ngày
17 42 ngày
18 30 ngày
19 28 ngày
20 40 ngày
21 29 ngày
22 51 ngày
23 27 ngày
24 26 ngày
25 23 ngày
26 44 ngày
27 21 ngày
28 34 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 24 ngày
32 27 ngày
33 23 ngày
34 37 ngày
35 36 ngày
36 30 ngày
37 41 ngày
38 39 ngày
39 20 ngày
40 21 ngày
41 31 ngày
42 26 ngày
43 24 ngày
44 37 ngày
45 23 ngày
46 27 ngày
47 39 ngày
48 24 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 19 ngày
52 33 ngày
53 26 ngày
54 27 ngày
55 28 ngày
56 26 ngày
57 33 ngày
58 19 ngày
59 21 ngày
60 18 ngày
61 35 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 22 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 21 ngày
68 37 ngày
69 32 ngày
70 19 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 22 ngày
74 29 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 36 ngày
78 37 ngày
79 31 ngày
80 23 ngày
81 31 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 31 ngày
85 28 ngày
86 28 ngày
87 33 ngày
88 48 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 28 ngày
92 26 ngày
93 21 ngày
94 28 ngày
95 25 ngày
96 26 ngày
97 34 ngày
98 24 ngày
99 24 ngày

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
31 02-10-2011 564
66 05-05-2013 481
44 14-07-2013 471
82 22-06-2014 422
96 16-11-2014 401
78 14-08-2016 310
91 13-11-2016 297
03 14-05-2017 271
61 16-07-2017 262
93 27-08-2017 256

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 10-04-2022 34
2 10-07-2022 21
0 28-08-2022 14
9 18-09-2022 11
7 25-09-2022 10
6 16-10-2022 7
3 23-10-2022 6
1 06-11-2022 4
5 27-11-2022 1
8 04-12-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 06-03-2022 39
6 03-04-2022 35
0 04-09-2022 13
7 02-10-2022 9
5 23-10-2022 6
2 06-11-2022 4
8 13-11-2022 3
4 20-11-2022 2
1 27-11-2022 1
9 04-12-2022 0

Lô Gan KG - Thống kê lô gan Kiên Giang tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Kiên Giang