Thống Kê Lô Gan Khánh Hòa lâu ra - Lô Gan KH - XSKH lâu về

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa ra nhất

Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
80 08-05-2024 22 26
86 15-05-2024 20 39
70 19-05-2024 19 25
09 29-05-2024 16 38
49 29-05-2024 16 28
74 29-05-2024 16 35
04 05-06-2024 14 47
85 05-06-2024 14 26
07 09-06-2024 13 36
18 09-06-2024 13 27
39 09-06-2024 13 26
50 09-06-2024 13 37
10 12-06-2024 12 36
47 12-06-2024 12 27
78 12-06-2024 12 43
01 16-06-2024 11 31
14 16-06-2024 11 47
54 16-06-2024 11 28
12 19-06-2024 10 26
17 19-06-2024 10 28

Thống kê cặp lô khan Khánh Hòa lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07 - 70 09-06-2024 13 14
47 - 74 12-06-2024 12 21
01 - 10 16-06-2024 11 18
45 - 54 30-06-2024 7 25
68 - 86 30-06-2024 7 16
12 - 21 03-07-2024 6 17
04 - 40 07-07-2024 5 19
18 - 81 07-07-2024 5 18
36 - 63 07-07-2024 5 14
58 - 85 07-07-2024 5 16

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 39 ngày
01 31 ngày
02 33 ngày
03 30 ngày
04 47 ngày
05 36 ngày
06 28 ngày
07 36 ngày
08 40 ngày
09 38 ngày
10 36 ngày
11 29 ngày
12 26 ngày
13 26 ngày
14 47 ngày
15 31 ngày
16 36 ngày
17 28 ngày
18 27 ngày
19 28 ngày
20 42 ngày
21 25 ngày
22 27 ngày
23 43 ngày
24 30 ngày
25 36 ngày
26 25 ngày
27 24 ngày
28 44 ngày
29 32 ngày
30 29 ngày
31 45 ngày
32 26 ngày
33 24 ngày
34 28 ngày
35 27 ngày
36 25 ngày
37 34 ngày
38 34 ngày
39 26 ngày
40 31 ngày
41 32 ngày
42 32 ngày
43 38 ngày
44 37 ngày
45 33 ngày
46 30 ngày
47 27 ngày
48 33 ngày
49 28 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 37 ngày
51 28 ngày
52 27 ngày
53 33 ngày
54 28 ngày
55 37 ngày
56 34 ngày
57 37 ngày
58 50 ngày
59 34 ngày
60 49 ngày
61 30 ngày
62 48 ngày
63 38 ngày
64 40 ngày
65 30 ngày
66 28 ngày
67 35 ngày
68 32 ngày
69 52 ngày
70 25 ngày
71 47 ngày
72 35 ngày
73 31 ngày
74 35 ngày
75 30 ngày
76 30 ngày
77 37 ngày
78 43 ngày
79 28 ngày
80 26 ngày
81 30 ngày
82 26 ngày
83 30 ngày
84 41 ngày
85 26 ngày
86 39 ngày
87 29 ngày
88 25 ngày
89 42 ngày
90 105 ngày
91 29 ngày
92 36 ngày
93 23 ngày
94 29 ngày
95 33 ngày
96 32 ngày
97 35 ngày
98 48 ngày
99 55 ngày

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
00 22-11-2020 378
79 19-09-2021 296
67 13-10-2021 289
64 14-11-2021 280
80 26-01-2022 259
33 09-02-2022 255
20 09-03-2022 247
07 10-04-2022 238
22 11-05-2022 229
72 29-05-2022 224

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 08-05-2024 22
2 15-05-2024 20
3 16-06-2024 11
1 23-06-2024 9
0 26-06-2024 8
6 30-06-2024 7
4 10-07-2024 4
8 17-07-2024 2
5 21-07-2024 1
9 24-07-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 17-04-2024 28
2 02-06-2024 15
3 09-06-2024 13
0 19-06-2024 10
8 30-06-2024 7
9 07-07-2024 5
6 10-07-2024 4
7 17-07-2024 2
1 21-07-2024 1
5 24-07-2024 0

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu ra - Lô Gan KH - Lô Gan XSKH lâu về CHUÂN 100%. Các cặp số lâu ra đài Khánh Hoà, Lô Khan Khánh Hoà chính xác và miễn phí.