Lô gan QNG - Lô gan Quảng Ngãi: Các số đài Quảng Ngãi lâu chưa ra

Thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi

Bảng thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
24 13-01-2024 26 26
10 09-03-2024 18 33
25 09-03-2024 18 35
82 16-03-2024 17 32
30 23-03-2024 16 35
77 23-03-2024 16 31
40 30-03-2024 15 34
66 30-03-2024 15 19
50 13-04-2024 13 35
58 13-04-2024 13 35
67 20-04-2024 12 22
31 27-04-2024 11 23
80 27-04-2024 11 29
08 04-05-2024 10 30
16 04-05-2024 10 45
17 04-05-2024 10 53

Thống kê cặp lô khan Quảng Ngãi lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 04-05-2024 10 15
04 - 40 25-05-2024 7 21
29 - 92 25-05-2024 7 18
89 - 98 08-06-2024 5 11
12 - 21 15-06-2024 4 17
07 - 70 22-06-2024 3 16
13 - 31 22-06-2024 3 12
17 - 71 22-06-2024 3 17
36 - 63 22-06-2024 3 15
46 - 64 22-06-2024 3 14

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 27 ngày
01 31 ngày
02 35 ngày
03 36 ngày
04 23 ngày
05 27 ngày
06 34 ngày
07 26 ngày
08 30 ngày
09 26 ngày
10 33 ngày
11 36 ngày
12 27 ngày
13 27 ngày
14 30 ngày
15 32 ngày
16 45 ngày
17 53 ngày
18 29 ngày
19 30 ngày
20 15 ngày
21 29 ngày
22 29 ngày
23 23 ngày
24 26 ngày
25 35 ngày
26 23 ngày
27 20 ngày
28 28 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 23 ngày
32 37 ngày
33 25 ngày
34 28 ngày
35 27 ngày
36 29 ngày
37 24 ngày
38 41 ngày
39 37 ngày
40 34 ngày
41 32 ngày
42 25 ngày
43 35 ngày
44 35 ngày
45 25 ngày
46 24 ngày
47 37 ngày
48 23 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 23 ngày
52 31 ngày
53 25 ngày
54 29 ngày
55 22 ngày
56 29 ngày
57 34 ngày
58 35 ngày
59 25 ngày
60 40 ngày
61 34 ngày
62 23 ngày
63 38 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 19 ngày
67 22 ngày
68 34 ngày
69 38 ngày
70 28 ngày
71 26 ngày
72 34 ngày
73 30 ngày
74 32 ngày
75 28 ngày
76 34 ngày
77 31 ngày
78 25 ngày
79 27 ngày
80 29 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 37 ngày
84 24 ngày
85 25 ngày
86 29 ngày
87 34 ngày
88 33 ngày
89 22 ngày
90 31 ngày
91 28 ngày
92 30 ngày
93 27 ngày
94 32 ngày
95 30 ngày
96 28 ngày
97 35 ngày
98 23 ngày
99 26 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
93 25-11-2017 340
92 20-01-2018 332
75 07-07-2018 308
13 16-02-2019 276
85 30-03-2019 270
07 18-05-2019 263
55 31-08-2019 248
27 19-10-2019 241
04 15-02-2020 224
32 27-06-2020 208

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 30-03-2024 15
6 13-04-2024 13
8 27-04-2024 11
0 04-05-2024 10
1 18-05-2024 8
7 25-05-2024 7
3 22-06-2024 3
9 29-06-2024 2
2 06-07-2024 1
4 13-07-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 02-12-2023 32
5 09-03-2024 18
7 16-03-2024 17
3 20-04-2024 12
9 25-05-2024 7
4 08-06-2024 5
6 22-06-2024 3
1 29-06-2024 2
8 06-07-2024 1
2 13-07-2024 0

Lô gan QNG - Thống kê Lô gan Quảng Ngãi tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Quảng Ngãi