Lô gan VL - Thống kê lô gan Vĩnh Long: Cặp số Vĩnh Long chưa ra

Thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long

Bảng thống kê lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
31 01-12-2023 19 40
88 01-12-2023 19 33
37 22-12-2023 16 32
50 22-12-2023 16 45
70 12-01-2024 13 34
77 12-01-2024 13 38
11 19-01-2024 12 42
96 19-01-2024 12 30
59 02-02-2024 10 21
84 02-02-2024 10 44

Thống kê cặp lô khan Vĩnh Long lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 - 73 09-02-2024 9 20
69 - 96 23-02-2024 7 19
05 - 50 01-03-2024 6 13
13 - 31 01-03-2024 6 13
28 - 82 08-03-2024 5 12
07 - 70 15-03-2024 4 13
35 - 53 15-03-2024 4 21
57 - 75 15-03-2024 4 13
36 - 63 22-03-2024 3 9

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 28 ngày
02 34 ngày
03 28 ngày
04 33 ngày
05 33 ngày
06 23 ngày
07 54 ngày
08 39 ngày
09 32 ngày
10 26 ngày
11 42 ngày
12 30 ngày
13 29 ngày
14 28 ngày
15 25 ngày
16 26 ngày
17 30 ngày
18 29 ngày
19 31 ngày
20 32 ngày
21 24 ngày
22 27 ngày
23 27 ngày
24 22 ngày
25 22 ngày
26 22 ngày
27 21 ngày
28 24 ngày
29 24 ngày
30 31 ngày
31 40 ngày
32 23 ngày
33 25 ngày
34 27 ngày
35 28 ngày
36 28 ngày
37 32 ngày
38 32 ngày
39 30 ngày
40 34 ngày
41 25 ngày
42 28 ngày
43 25 ngày
44 25 ngày
45 28 ngày
46 50 ngày
47 27 ngày
48 28 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 28 ngày
52 42 ngày
53 26 ngày
54 29 ngày
55 24 ngày
56 27 ngày
57 29 ngày
58 31 ngày
59 21 ngày
60 33 ngày
61 26 ngày
62 34 ngày
63 19 ngày
64 22 ngày
65 28 ngày
66 21 ngày
67 23 ngày
68 24 ngày
69 25 ngày
70 34 ngày
71 25 ngày
72 24 ngày
73 31 ngày
74 28 ngày
75 22 ngày
76 28 ngày
77 38 ngày
78 26 ngày
79 25 ngày
80 30 ngày
81 29 ngày
82 31 ngày
83 27 ngày
84 44 ngày
85 35 ngày
86 29 ngày
87 26 ngày
88 33 ngày
89 34 ngày
90 29 ngày
91 21 ngày
92 35 ngày
93 32 ngày
94 23 ngày
95 41 ngày
96 30 ngày
97 25 ngày
98 26 ngày
99 34 ngày

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
01 12-03-2010 715
34 19-06-2015 440
81 14-04-2017 345
46 04-05-2018 290
82 06-07-2018 281
33 14-09-2018 271
73 12-10-2018 267
92 23-11-2018 261
20 05-04-2019 242
47 19-04-2019 240

Thống kê đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 24-11-2023 20
8 01-12-2023 19
5 02-02-2024 10
7 09-02-2024 9
1 23-02-2024 7
4 08-03-2024 5
9 15-03-2024 4
2 22-03-2024 3
6 05-04-2024 1
0 12-04-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 24-11-2023 20
7 01-12-2023 19
2 26-01-2024 11
3 02-02-2024 10
4 09-02-2024 9
8 23-02-2024 7
5 08-03-2024 5
1 29-03-2024 2
6 05-04-2024 1
9 12-04-2024 0

Lô khan VL - Thống kê lô gan Vĩnh Long tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Vĩnh Long