XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Xổ số miền Bắc 17-4-2024 thứ 4
ĐB 90289
G1 19874
G2 2478950177
G3 841608425066154143060334185969
G4 3241982991036240
G5 567476710218330051336434
G6 317228892
G7 47409027
ĐầuĐuôi
00,3,6
17,8
27,8,9
33,4
40,0,1,1,7
50,4
60,9
71,4,4,7
89,9
90,2
Xổ số miền Bắc 16-4-2024 thứ 3
ĐB 96850
G1 66671
G2 5131074053
G3 366421917258381144336281692024
G4 4787821777610665
G5 845208693282071048047663
G6 366886216
G7 12519118
ĐầuĐuôi
04
10,0,2,6,6,7,8
24
33
42
50,1,2,3
61,3,5,6,9
71,2
81,2,6,7
91
Xổ số miền Bắc 15-4-2024 thứ 2
ĐB 99369
G1 13829
G2 5986127481
G3 653037770489049500133452533222
G4 3926054626513393
G5 093738841948167991052079
G6 334673600
G7 54339829
ĐầuĐuôi
00,3,4,5
13
22,5,6,9,9
33,4,7
46,8,9
51,4
61,9
73,9,9
81,4
93,8
Xổ số miền Bắc 14-4-2024 chủ nhật
ĐB 71396
G1 20801
G2 7347083615
G3 593185465790221194942041877848
G4 2581637188501300
G5 030923421961661655695870
G6 496635489
G7 52228990
ĐầuĐuôi
00,1,9
15,6,8,8
21,2
35
42,8
50,2,7
61,9
70,0,1
81,9,9
90,4,6,6
Xổ số miền Bắc 13-4-2024 thứ 7
ĐB 90649
G1 71212
G2 5572056680
G3 647619439209089570150692083467
G4 1452523050832320
G5 409082410310637815753896
G6 756690503
G7 58283564
ĐầuĐuôi
03
10,2,5
20,0,0,8
30,5
41,9
52,6,8
61,4,7
75,8
80,3,9
90,0,2,6
Xổ số miền Bắc 12-4-2024 thứ 6
ĐB 12073
G1 92837
G2 2862202259
G3 530101439179427132477697260599
G4 6594582168582983
G5 099354838027691652134770
G6 850036185
G7 27831680
ĐầuĐuôi
0
10,3,6,6
21,2,7,7,7
36,7
47
50,8,9
6
70,2,3
80,3,3,3,5
91,3,4,9
Xổ số miền Bắc 11-4-2024 thứ 5
ĐB 69356
G1 22552
G2 3514015293
G3 350102813333342655787443657981
G4 4851276189933587
G5 690926932363175033287628
G6 753388635
G7 73804286
ĐầuĐuôi
09
10
28,8
33,5,6
40,2,2
50,1,2,3,6
61,3
73,8
80,1,6,7,8
93,3,3
Xổ số miền Bắc 10-4-2024 thứ 4
ĐB 14138
G1 62724
G2 5415796213
G3 143628977055669505440446248939
G4 4062507966087155
G5 740212364922442121789253
G6 552247722
G7 12457597
ĐầuĐuôi
02,8
12,3
21,2,2,4
36,8,9
44,5,7
52,3,5,7
62,2,2,9
70,5,8,9
8
97
Xổ số miền Bắc 9-4-2024 thứ 3
ĐB 16510
G1 57524
G2 4621099866
G3 593269759541257027240096952074
G4 0760166833133684
G5 629978984768621033554816
G6 717130568
G7 69622741
ĐầuĐuôi
0
10,0,0,3,6,7
24,4,6,7
30
41
55,7
60,2,6,8,8,8,9,9
74
84
95,8,9
Xổ số miền Bắc 8-4-2024 thứ 2
ĐB 30147
G1 37755
G2 6141389550
G3 209045176151163319839102278447
G4 5498329467202059
G5 467906156473380721320360
G6 567190316
G7 15610532
ĐầuĐuôi
04,5,7
13,5,5,6
20,2
32,2
47,7
50,5,9
60,1,1,3,7
73,9
83
90,4,8

Thống kê giải đặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
45
về 5 lần
47
về 5 lần
88
về 5 lần
89
về 5 lần
00
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
09
về 4 lần
32
về 4 lần
33
về 4 lần
36
về 4 lần
44
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 16 lần Đuôi 0: 21 lần Tổng 0: 17 lần
Đầu 1: 18 lần Đuôi 1: 19 lần Tổng 1: 21 lần
Đầu 2: 16 lần Đuôi 2: 15 lần Tổng 2: 22 lần
Đầu 3: 26 lần Đuôi 3: 17 lần Tổng 3: 24 lần
Đầu 4: 28 lần Đuôi 4: 23 lần Tổng 4: 15 lần
Đầu 5: 20 lần Đuôi 5: 17 lần Tổng 5: 19 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 22 lần Tổng 6: 16 lần
Đầu 7: 25 lần Đuôi 7: 21 lần Tổng 7: 28 lần
Đầu 8: 21 lần Đuôi 8: 18 lần Tổng 8: 20 lần
Đầu 9: 10 lần Đuôi 9: 27 lần Tổng 9: 18 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 200 ngày qua

Bộ số Số lượt về
79
về 79 lần
20
về 70 lần
10
về 69 lần
44
về 66 lần
89
về 66 lần
Bộ số Số lượt về
32
về 65 lần
83
về 65 lần
49
về 64 lần
61
về 64 lần
90
về 64 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 509 lần Đuôi 0: 544 lần Tổng 0: 533 lần
Đầu 1: 579 lần Đuôi 1: 536 lần Tổng 1: 560 lần
Đầu 2: 549 lần Đuôi 2: 551 lần Tổng 2: 541 lần
Đầu 3: 504 lần Đuôi 3: 572 lần Tổng 3: 499 lần
Đầu 4: 556 lần Đuôi 4: 514 lần Tổng 4: 512 lần
Đầu 5: 514 lần Đuôi 5: 517 lần Tổng 5: 538 lần
Đầu 6: 543 lần Đuôi 6: 533 lần Tổng 6: 557 lần
Đầu 7: 543 lần Đuôi 7: 527 lần Tổng 7: 560 lần
Đầu 8: 552 lần Đuôi 8: 504 lần Tổng 8: 550 lần
Đầu 9: 551 lần Đuôi 9: 602 lần Tổng 9: 550 lần