XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Xổ số miền Bắc 1-4-2023 thứ 7
ĐB 70344
G1 29158
G2 2410222255
G3 233850899578861881429375642929
G4 0962482809487865
G5 507623091465465050701375
G6 549093772
G7 09183491
ĐầuĐuôi
02,9,9
18
28,9
34
42,4,8,9
50,5,6,8
61,2,5,5
70,2,5,6
85
91,3,5
Xổ số miền Bắc 31-3-2023 thứ 6
ĐB 59381
G1 50062
G2 4180374247
G3 297892504878541213511562553386
G4 8847124828817647
G5 318706283153746886677883
G6 834295592
G7 42082216
ĐầuĐuôi
03,8
16
22,5,8
34
41,2,7,7,7,8,8
51,3
62,7,8
7
81,1,3,6,7,9
92,5
Xổ số miền Bắc 30-3-2023 thứ 5
ĐB 11504
G1 13132
G2 4382011937
G3 910230268633623258164464558918
G4 9812866416854375
G5 619469399829364042138870
G6 374236642
G7 17954189
ĐầuĐuôi
04
12,3,6,7,8
20,3,3,9
32,6,7,9
40,1,2,5
5
64
70,4,5
85,6,9
94,5
Xổ số miền Bắc 29-3-2023 thứ 4
ĐB 86367
G1 69313
G2 5764499117
G3 570680141071666597563737320474
G4 6395529156323556
G5 253358804616899877411916
G6 961316203
G7 60853971
ĐầuĐuôi
03
10,3,6,6,6,7
2
32,3,9
41,4
56,6
60,1,6,7,8
71,3,4
80,5
91,5,8
Xổ số miền Bắc 28-3-2023 thứ 3
ĐB 66228
G1 20468
G2 5230281938
G3 800529863260778439042366629291
G4 9299759938824937
G5 848159744117474431817043
G6 520126567
G7 30229201
ĐầuĐuôi
01,2,4
17
20,2,6,8
30,2,7,8
43,4
52
66,7,8
74,8
81,1,2
91,2,9,9
Xổ số miền Bắc 27-3-2023 thứ 2
ĐB 83230
G1 27431
G2 6428425717
G3 005423907403807485058197252585
G4 3688515848195996
G5 195378380600443014339408
G6 989736316
G7 91853055
ĐầuĐuôi
00,5,7,8
16,7,9
2
30,0,0,1,3,6,8
42
53,5,8
6
72,4
84,5,5,8,9
91,6
Xổ số miền Bắc 26-3-2023 chủ nhật
ĐB 57765
G1 81664
G2 8181724222
G3 293708440904923578890707193934
G4 4102297362636666
G5 856633782688131031606446
G6 895560344
G7 30526313
ĐầuĐuôi
02,9
10,3,7
22,3
30,4
44,6
52
60,0,3,3,4,5,6,6
70,1,3,8
88,9
95
Xổ số miền Bắc 25-3-2023 thứ 7
ĐB 32273
G1 26774
G2 4744900099
G3 420184487934758025735346878759
G4 1143458493729795
G5 375098852890936409172156
G6 114430214
G7 74229897
ĐầuĐuôi
0
14,4,7,8
22
30
43,9
50,6,8,9
64,8
72,3,3,4,4,9
84,5
90,5,7,8,9
Xổ số miền Bắc 24-3-2023 thứ 6
ĐB 48657
G1 92279
G2 2616982385
G3 988411395479256946049928370785
G4 1952289516440040
G5 005621494349915267029706
G6 946859135
G7 72049601
ĐầuĐuôi
01,2,4,4,6
1
2
35
40,1,4,6,9,9
52,2,4,6,6,7,9
69
72,9
83,5,5
95,6
Xổ số miền Bắc 23-3-2023 thứ 5
ĐB 45483
G1 75836
G2 5125695469
G3 483901497409605989577607037554
G4 0178846473184497
G5 436187941660298423721407
G6 191984646
G7 46342891
ĐầuĐuôi
05,7
18
28
34,6
46,6
54,6,7
60,1,4,9
70,2,4,8
83,4,4
90,1,1,4,7

Thống kê giải đặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 7 lần
19
về 5 lần
57
về 5 lần
64
về 5 lần
71
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
76
về 5 lần
05
về 4 lần
34
về 4 lần
43
về 4 lần
65
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 17 lần Đuôi 0: 21 lần Tổng 0: 26 lần
Đầu 1: 18 lần Đuôi 1: 22 lần Tổng 1: 17 lần
Đầu 2: 15 lần Đuôi 2: 13 lần Tổng 2: 16 lần
Đầu 3: 18 lần Đuôi 3: 14 lần Tổng 3: 23 lần
Đầu 4: 21 lần Đuôi 4: 22 lần Tổng 4: 17 lần
Đầu 5: 21 lần Đuôi 5: 20 lần Tổng 5: 21 lần
Đầu 6: 22 lần Đuôi 6: 18 lần Tổng 6: 21 lần
Đầu 7: 31 lần Đuôi 7: 23 lần Tổng 7: 23 lần
Đầu 8: 16 lần Đuôi 8: 20 lần Tổng 8: 15 lần
Đầu 9: 21 lần Đuôi 9: 27 lần Tổng 9: 21 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 200 ngày qua

Bộ số Số lượt về
34
về 77 lần
92
về 72 lần
79
về 69 lần
42
về 68 lần
70
về 68 lần
Bộ số Số lượt về
65
về 67 lần
91
về 67 lần
04
về 66 lần
26
về 65 lần
74
về 65 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 507 lần Đuôi 0: 564 lần Tổng 0: 553 lần
Đầu 1: 532 lần Đuôi 1: 533 lần Tổng 1: 601 lần
Đầu 2: 510 lần Đuôi 2: 556 lần Tổng 2: 522 lần
Đầu 3: 543 lần Đuôi 3: 494 lần Tổng 3: 548 lần
Đầu 4: 570 lần Đuôi 4: 579 lần Tổng 4: 548 lần
Đầu 5: 532 lần Đuôi 5: 531 lần Tổng 5: 531 lần
Đầu 6: 559 lần Đuôi 6: 569 lần Tổng 6: 528 lần
Đầu 7: 557 lần Đuôi 7: 510 lần Tổng 7: 547 lần
Đầu 8: 525 lần Đuôi 8: 541 lần Tổng 8: 535 lần
Đầu 9: 565 lần Đuôi 9: 523 lần Tổng 9: 487 lần