XSMB 500 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày - KQXSMB 500 ngày

Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày gần đây nhất

Xổ số miền Bắc 17-4-2024 thứ 4
ĐB 90289
G1 19874
G2 2478950177
G3 841608425066154143060334185969
G4 3241982991036240
G5 567476710218330051336434
G6 317228892
G7 47409027
ĐầuĐuôi
00,3,6
17,8
27,8,9
33,4
40,0,1,1,7
50,4
60,9
71,4,4,7
89,9
90,2
Xổ số miền Bắc 16-4-2024 thứ 3
ĐB 96850
G1 66671
G2 5131074053
G3 366421917258381144336281692024
G4 4787821777610665
G5 845208693282071048047663
G6 366886216
G7 12519118
ĐầuĐuôi
04
10,0,2,6,6,7,8
24
33
42
50,1,2,3
61,3,5,6,9
71,2
81,2,6,7
91
Xổ số miền Bắc 15-4-2024 thứ 2
ĐB 99369
G1 13829
G2 5986127481
G3 653037770489049500133452533222
G4 3926054626513393
G5 093738841948167991052079
G6 334673600
G7 54339829
ĐầuĐuôi
00,3,4,5
13
22,5,6,9,9
33,4,7
46,8,9
51,4
61,9
73,9,9
81,4
93,8
Xổ số miền Bắc 14-4-2024 chủ nhật
ĐB 71396
G1 20801
G2 7347083615
G3 593185465790221194942041877848
G4 2581637188501300
G5 030923421961661655695870
G6 496635489
G7 52228990
ĐầuĐuôi
00,1,9
15,6,8,8
21,2
35
42,8
50,2,7
61,9
70,0,1
81,9,9
90,4,6,6
Xổ số miền Bắc 13-4-2024 thứ 7
ĐB 90649
G1 71212
G2 5572056680
G3 647619439209089570150692083467
G4 1452523050832320
G5 409082410310637815753896
G6 756690503
G7 58283564
ĐầuĐuôi
03
10,2,5
20,0,0,8
30,5
41,9
52,6,8
61,4,7
75,8
80,3,9
90,0,2,6
Xổ số miền Bắc 12-4-2024 thứ 6
ĐB 12073
G1 92837
G2 2862202259
G3 530101439179427132477697260599
G4 6594582168582983
G5 099354838027691652134770
G6 850036185
G7 27831680
ĐầuĐuôi
0
10,3,6,6
21,2,7,7,7
36,7
47
50,8,9
6
70,2,3
80,3,3,3,5
91,3,4,9
Xổ số miền Bắc 11-4-2024 thứ 5
ĐB 69356
G1 22552
G2 3514015293
G3 350102813333342655787443657981
G4 4851276189933587
G5 690926932363175033287628
G6 753388635
G7 73804286
ĐầuĐuôi
09
10
28,8
33,5,6
40,2,2
50,1,2,3,6
61,3
73,8
80,1,6,7,8
93,3,3
Xổ số miền Bắc 10-4-2024 thứ 4
ĐB 14138
G1 62724
G2 5415796213
G3 143628977055669505440446248939
G4 4062507966087155
G5 740212364922442121789253
G6 552247722
G7 12457597
ĐầuĐuôi
02,8
12,3
21,2,2,4
36,8,9
44,5,7
52,3,5,7
62,2,2,9
70,5,8,9
8
97
Xổ số miền Bắc 9-4-2024 thứ 3
ĐB 16510
G1 57524
G2 4621099866
G3 593269759541257027240096952074
G4 0760166833133684
G5 629978984768621033554816
G6 717130568
G7 69622741
ĐầuĐuôi
0
10,0,0,3,6,7
24,4,6,7
30
41
55,7
60,2,6,8,8,8,9,9
74
84
95,8,9
Xổ số miền Bắc 8-4-2024 thứ 2
ĐB 30147
G1 37755
G2 6141389550
G3 209045176151163319839102278447
G4 5498329467202059
G5 467906156473380721320360
G6 567190316
G7 15610532
ĐầuĐuôi
04,5,7
13,5,5,6
20,2
32,2
47,7
50,5,9
60,1,1,3,7
73,9
83
90,4,8

Thống kê giải đặc biệt 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 12 lần
61
về 11 lần
57
về 10 lần
70
về 9 lần
15
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
34
về 8 lần
36
về 8 lần
52
về 8 lần
64
về 8 lần
67
về 8 lần

Thống kê 500 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 39 lần Đuôi 0: 51 lần Tổng 0: 46 lần
Đầu 1: 45 lần Đuôi 1: 53 lần Tổng 1: 40 lần
Đầu 2: 44 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 57 lần
Đầu 3: 58 lần Đuôi 3: 40 lần Tổng 3: 58 lần
Đầu 4: 57 lần Đuôi 4: 53 lần Tổng 4: 46 lần
Đầu 5: 52 lần Đuôi 5: 50 lần Tổng 5: 47 lần
Đầu 6: 61 lần Đuôi 6: 51 lần Tổng 6: 60 lần
Đầu 7: 63 lần Đuôi 7: 52 lần Tổng 7: 62 lần
Đầu 8: 46 lần Đuôi 8: 47 lần Tổng 8: 42 lần
Đầu 9: 35 lần Đuôi 9: 59 lần Tổng 9: 42 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 500 ngày qua

Bộ số Số lượt về
79
về 181 lần
42
về 159 lần
62
về 159 lần
44
về 157 lần
61
về 157 lần
Bộ số Số lượt về
56
về 156 lần
83
về 154 lần
10
về 152 lần
16
về 152 lần
20
về 151 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1311 lần Đuôi 0: 1370 lần Tổng 0: 1338 lần
Đầu 1: 1377 lần Đuôi 1: 1327 lần Tổng 1: 1375 lần
Đầu 2: 1305 lần Đuôi 2: 1416 lần Tổng 2: 1355 lần
Đầu 3: 1322 lần Đuôi 3: 1355 lần Tổng 3: 1280 lần
Đầu 4: 1402 lần Đuôi 4: 1339 lần Tổng 4: 1297 lần
Đầu 5: 1329 lần Đuôi 5: 1303 lần Tổng 5: 1333 lần
Đầu 6: 1398 lần Đuôi 6: 1361 lần Tổng 6: 1420 lần
Đầu 7: 1332 lần Đuôi 7: 1322 lần Tổng 7: 1399 lần
Đầu 8: 1369 lần Đuôi 8: 1310 lần Tổng 8: 1385 lần
Đầu 9: 1355 lần Đuôi 9: 1397 lần Tổng 9: 1318 lần